Til Morigels hovedside

MENY

Teori

E-post til Morigel
Click for menu in english
Teoretiske utleggninger

Dette er en oversikt over dokumentene som er samlet under vignetten 'teori'.

Disclaimer...

Live-teori, -manifestering og -diskusjon har opptatt meg helt siden jeg begynte med live. Det har vært mange slags idéer framsatt omkring hva live er og hvordan det bør foregå. For meg er det merkelig å se hvordan de idéer jeg selv hadde om live og den praksis jeg alltid har forholdt meg til har vist seg å holde vann og være gyldig i over ti år. Det er også merkelig å oppleve at nye generasjoner av live-teoretikere og -deltagere 'relanserer' gammelt tankegods som revolusjonære idéer. Revolusjonen skjedde for femten år siden da noen våget å ta skrittet fra bordrollespillet til det levende rollespillet. Alt etter det har vært krusninger på overflaten som har dødd hen etterhvert som ringene har blitt vannet ut og/eller destillert. Live er i ferd med å bekrefte sin opprinnelige form og sitt opprinnelige innhold - og disse sidene er mitt bidrag til dette.

Muligens har dette vært en modningsprosess - hvor man kan betegne siste halvdel av 90-tallet som en slags eksperimenterende pubertet. I så fall er det godt å se at tenåringen nå har blitt moden og at (som vanlig) de nye generasjoner gjør opprør mot det de oppfatter som det bestående, mens det de gjør opprør mot i realiteten er det pubertale vanvidd som oppsto i live sin modningstid.

Pendelen svinger tilbake og utslagene blir mindre og mindre før den igjen ender på utgangspunktet.

Merk: Noen av artiklene finnes kun på engelsk.

Arman


Nytt? Dokumentnavn Innhold
The Armanian Platform v3

Dette er en min visjon av det liveteoretiske miljøet i Norge/Norden. Det er en ganske høytsvevende utleggning som krever at leseren kjenner litt til dette miljøet fra før.

Brosme 9.9 kg

Dogme '99 var et av mange forsøk på tampen av 90-tallet på årevitalisere på live og liveteori. Brosme 9.9 kg er Egil Moes parodierende svar på dette. Mitt grunnsyn om live ligger nært det Egil presenterer her.

Den Gamle Skole

En drøss med nye 'skoler' for livelaging har blitt lansert. Den Gamle Skole er en beskrivelse av hvordan live har blitt laget i Trøndelag gjennom femten år. Dette er en steg for steg metode for den kreative prosessen som ligger bak.

Dissecting the three-way model

ENGELSK Dette dokumentet tar for seg en av nordisk liveteoris grunnpillarer: Three-way model. Modellen er etter min mening såpass mangelfull at den bør forkastes. Les her hvorfor.

The Estranged Ones

ENGELSK Trondhjemmere og liveteori? Som ild & vann... Trondhjemmerne ser ut til å være mer opptatt av å gjøre heller enn å teoretisere. Til Knutepunkt '04 skrev jeg denne artikkelen som forsøker å forklare hvorfor.

Live i framtida?

Er live et fenomen som har framtida for seg? Jeg tror det. Det er så mange slags retninger live kan utvikle seg i, og her kan du lese om noen av dem.

Hva er live?

Live, laiv, LARP, levende rollespill, interaktivt teater... Jada, kjært barn har mange navn. Det finnes mange forklaringer på hva dette er for noe, i dette dokumentet kan du lese Sleipners (og en del andres) presentasjon til ferske folk.

Hvor er live?

Har man først svart på hva live er, så går det etter min mening også an å svar på hvor live er. Forklaringen er ikke så merkelig som det kan høres ut.

On kitsch and art in larp

ENGELSK Odd Nerdrum er en norsk maler som laget bråk i norsk og internasjonal kunstverden da han begynte å omtale sine egne bilder som kitsch. Skismaet i kunsten har en slags parallell i live-verdenen, i hvert fall slik jeg ser det.

Onsdagsmanifestet

I Februar 2004 presenterte Arvid Falch og Erling Rognli sitt 'Onsdagsmanifset' på Forum på laiv.org. Manifestet ligner Brosme 9.9 kg i innhold og holdning til live. Jeg hadde noen kommentarer, men alt i alt er jeg ganske så enig i det som står i manifestet.

Powerless VR

ENGELSK 'Powerless' betyr i denne sammenhengen 'uten strøm'. Jeg påpeker dette så man ikke skal misforstå; Jeg tror at live har ganske så mye 'power'. VR - Virtual Reality, det er det denne artikkelen handler om.

Sekvenslive

Liver som følger direkte på andre liver er normen heller enn unntaket i Trondheim. Men formen her i byen ligner på andre beslektede former andre steder i landet. På Forum oppsto det en diskusjon om hva sekvenslive er i forbindelse med publiseringen av Rosenlundtesene

Going to the Knot

ENGELSK "Knot" - trøndersk ord for uforståelig babbel... I 2005 dro jeg til Knutepunkt i Oslo. Dette forteller litt om hva jeg tenkte da jeg dro.