Til Morigels hovedside

MENY

Teori

E-post til Morigel
Click for menu in english
Brosme 9.9 kg

Egils tekst taler for seg selv. Det er nok å si at jeg for min del anser innholdet i det som Egil skriver her som formuleringer som dannet fundamentet for den live-stil (både mht. arrangementene som helhet og mht. spillestil) og den holdning til live som har dominert Trondheims-miljøet i omtrent femten år.


Brusk løftet.

 1. Det er tillatt å skape.
 2. Det skal være gøy å Live.
 3. Alle roller er hovedpersoner.
 4. Dess færre avsløringer før Liven om Livens handlingsmønster, dess mer interessant og spennende blir det å delta på den.
 5. Arrangørene skal være aktive i Liven og utnytte deltagernes kreativiitet til å forandre Liven underveis til noe bedre enn det som var tiltenkt.
 6. Spillet må ha handling og framdrift.
 7. All inspirasjon skal utnyttes maksimalt og gjerne paradoksalt eller humoristisk slik at det blir gøy å lage Live.
 8. Alt av hjelpemidler som kan gjøre Liven bedre er tillatt.
 9. Spillet må ha mekanikk.
  (Vold og voldtekt kan være lærerikt å spille ut både for offer og gjerningsmann når begge vet hva som skjer, er innforstått med at det skal skje, har godkjent at det skjer, og vet at det skjer med den rollen de spiller, ikke med dem selv).
 10. Alle som deltar på Liven er ansvarlig for resultatet, både for sin egen del og for andres opplevelse.

Ut over dette ser jeg på Live som en uttrykksform og et redskap til å få et bedre innblikk i seg selv. På enhver Live lover jeg som arrangør og deltager alltid å søke sannheten om meg selv, og å bli et bedre menneske.

Jeg lover å rose alle som har bidratt til en opplevelse, og å legge denne på minnet slik at den for alltid skal være det redskap den er tiltenkt. Nemlig å gi gode minner og varme følelser (nostalgi) for Live som uttrykksform.

Jeg lover å oppføre meg slik jeg tolker rollen, men sørge for at mine medspillere forstår at jeg spiller rollen.

Mitt ypperste mål er å lære meg selv å kjenne.

Jeg lover å holde meg fri for alle uttrykk og former som kan komme til å trekke Liven ned til ( bare ) Kunst.

Jeg avlegger Brusk løftet fordi jeg ønsker at all Live skal være utviklende og underholdende.

Jeg ønsker at alle skal ha mulighet til å være med på en skapelses prosess, og fordi jeg er overbevist om at vi ved å benytte enhver inspirasjon i hverdagslivet som kilde, vil øke mangfoldet av Liver og dermed gjøre Live mer tilgjengelig for en større gruppe mennesker.

Hvorfor Brosme 9,9 kg.

Brosme 9,9 kg. Er inspirert av dogme 99 da jeg synes navnet er tåpelig og at forfatterne motsir seg selv i manifestet ved å uttrykke at de har latt seg inspirere av en film, ( hvilket i manifestet stadfestes skal være ulovlig).

Brosme 9,9 kg er et like tåpelig navn, men med et innhold som inkluderer og ikke utelukker. Den som ønsker kan la seg inspirere av Brosme 9,9 kg.

Brosme 9,9 kg er ikke et manifest, bare mitt syn på Live, og en uttalelse om hvordan jeg ønsker at de Liver jeg deltar på skal være.

Essensen av Live kan uttrykkes slik:
Live er lek og gjennom lek utvikler mennesket seg. Forhåpentligvis til noe bedre så lenge leken er bevisst.

Egil Moe (e-postadresse tilbakeholdt)