Til Morigels hovedside

MENY

Diverse

E-post til Morigel
Click for menu in english
To sanger

I live-Trondheim har det etterhvert dukket opp en MENGDE sanger som synges i de forskjellige fantasy-livene. En av de mest kjente er Båresangen. Den er skrevet til melodien 'Raggle-Taggle Gypsy' (Waterboys-verjsonen) og melodien er lett tilpasset. De fleste Trondhjemmere kjenner Allfirda-versjonen, men den ble opprinnelig sunget av trøndere på vei til Kingship. I tillegg til begge disse variantene presenterer jeg også en Vesterværvariant. Oversettelsen av den engelske teksten og tekst i de to første variantene er ved Trubadurene/Egil Moe (kontakt dem for besifring/noter).

Trønder

Allfirda

Vestervær

Når vintern ha forri å vårn e hær
å våronna deinn e forbi
Da fyille vi skipan med mat å me klær
så heise vi seil å sætt kurs for hav

Vi herske på hav å vi hærske på lainn
å ingen tør å stå oss mot
Vi e berømt me mus å me mainn
å ingen tør hindre en normanna fot

Å når vi ijæn sætte fotan på lainn
ja når vi ijæn sætt foten i jord
Da kaste vi åran tar øks i hainn
lægg rikdom å kvinnfolk på vårt bord

Så ka bryr æ mæ om kjærring å heim
Ka bryr æ mæ om ongan min
I natt ska æ ligg i et fræmmed fjøs
Å favne ei lita Britsk tøs

(Aille sammen!)
Ja, ka bryr vi oss om ka som kjæm
ka bryr vi oss om heimen før høst
I natt ska æ ligg i ei sommeræng
….???

Når vintern ha forri å vårn e hær
å våronna deinn e forbi
Da fyille vi skipan med mat å me klær
så heise vi seil å sætt kurs for hav

Vi herske på hav å vi hærske på lainn
å ingen tør å stå oss mot
Vi e berømt me mus å me mainn
å ingen tør hindre en allfirda fot

Å når vi ijæn sætte fotan på lainn
ja når vi ijæn sætt foten i jord
Da kaste vi åran tar øks i hainn
lægg rikdom å pænga på vårt bord

Så ka bryr æ mæ om kjærring å heim
Ka bryr æ mæ om ongan min
I natt ska æ ligg i et fræmmed fjøs
Å favne ei lita Duvrikstøs

(Aille sammen!)
Ja, ka bryr vi oss om ka som kjæm
ka bryr vi oss om heimen før høst
I natt ska æ ligg i ei sommeræng
….???

Når vintern ha forri å vårn e hær
å vårstorman dæm e forbi
Da fyille vi skipan med mat å me klær
så heise vi seil å sætt kurs for hav

Vi herske på hav å vi hærske på lainn
å ingen tør å stå oss mot
Vi e berømt me mus å me mainn
å ingen kan hindre en væring sin fot

Å når vi ijæn sætte fotan på lainn
ja når vi ijæn sætt foten i jord
Da kaste vi åran tar øks i hainn
lægg rikdom å trella på vårt bord

Så ka bryr æ mæ om kjærring å heim
Ka bryr æ mæ om ongan min
I natt ska æ ligg på et solvarmt bærg
kvinner: Å favne en liten treillegut
menn: Å favne ei lita treilletøs

(Aille sammen!)
Ja, ka bryr vi oss om ka som kjæm
ka bryr vi oss om heimen før høst
No herje vi firda, breinn Midtby ner
Å tar oss en liten trellesvenn/ei lita trelletøs

Vømmølstev i Vesterværisk tapning

I væstervær rike dær va de en jæng
hei på jussibassijussibassijom
som hærja å tura å rana sæ pæng
hei på jussibassijussibassijom
finaste fine fine hompa hompa
jængen va fresk å gla når de klunka
hei på jussibassijom
snart e ølkoppen tom
hei på jussibassijussibassijom

Webmaster