"Brev" til Ferskinger

Dette er et brev skrevet og sendt til førstegangslivere under Sleipners live Holmgang.


Dette skrivet er tenkt å gi deg som førstegangsliver litt ekstra informasjon om hvordan et levende rollespill foregår, samt gi deg en del tips og hint om hvordan du skal spille rollen din. Det kan virke vanskelig å forstå alle ting som har med en live å gjøre, for at dette skal bli enklere får du dette skrivet.

ROLLEN DIN

Det skjemaet du har mottatt som inneholder rollen din er bare for dine øyne! Dette betyr i første rekke at du ikke under noen omstendigheter skal vise dette brevet til andre deltagere på liven. På skjemaet ditt står en masse informasjon som bare angår din rolle og som andre deltagere/roller ikke nødvendigvis skal vite noe om. For å ta et eksempel; Hvis det i 'Rollenavn'-rubrikken står oppgitt flere navn eller navneledd, kan det være at rollen din ønsker å holde deler av navnet sitt hemmelig. Dette vil i tilfelle stå litt lenger nede i skjemaet. Forklaringen på hvorfor du vil holde navnet hemmelig står også der. Dermed kan spillet bli ødelagt dersom andre spillere får sjansen til å kjenne hele navnet på din rolle. Navnet er bare et eksempel. Når du leser gjennom din egen rolle vil du raskt se at det kan være mange ting som andre ikke skal vite noe om. Selv om det kan være gøy å dele morsomme ting i hverandres roller med hverandre, er det om å gjøre å avstå fra det! Alle spillere får etter selve spillet sjansen til å fortelle ting om rollen som andre ikke visste, inntil da blir spillet best om heller ikke spillere får vite det som ingen roller vet... om det gjorde det litt klarere.

Legg også merke til at din rolle sin holdning til andre roller som er med på liven, spesielt de som tilhører samme gruppe som din rolle, også står beskrevet her. Denne er nøye definert, og om to roller har et spesielt forhold til hverandre vil hver rollebeskrivelse inneholde den enkelte rolles syn på den eller de andre. Det er viktig at du forholder deg til dette og at du spiller din rolle slik den står beskrevet, fordi andres rollebeskrivelser er skrevet i forhold til det som står om din rolle. Står det f.eks. at du er en litt sur og tverr person som spesielt misliker Gamle Torstein Sverressønn, så vil det i rollebeskrivelsen til Torstein Sverressønn stå at din rolle er sur og tverr og misliker Torstein.

Innholdet i rollen din bør du dessuten sette deg godt inn i. Det er viktig at du er klar over alle detaljer i rollen din. Hvis du glemmer noe som er av betydning for rollen kan dette skape vanskeligheter for andre. Studér derfor rollen din nøye, les igjennom den flere ganger og ta den gjerne med på liven slik at du på en diskret måte kan se på den om det er noe du lurer på.

Vi som er arrangører kommer til å være tilgjengelige under spillet på en eller annen måte. Om det skulle dukke opp problemer eller det er ting du ikke forstår både kan og bør du komme til oss og spørre. Vi kjenner alle rollene og vet hva som gjelder for hver enkelt. Du kan også ta kontakt med oss om du føler at spillet 'står stille' eller du syns du ikke kommer noe videre med de tingene vi har satt opp som mål. Hvis du kommer i en slik situasjon vil vi gi deg et hint om hvordan du skal gå fram for å få fortgang i ting. Blir det for galt kan vi hjelpe deg å bytte rolle, men det er siste utvei!

KOMPENDIET OG ANDRE PAPIRER

Kompendiet beskriver det samfunnet rollen din lever i. For å forstå elle elementer i rollen er det derfor viktig at du også setter deg nøye inn i kompendiet, spesielt de delene som omhandler ting som er nevnt på skjemaet ditt. Er du f.eks. kriger bør du lese nøye det som står om krigere i kompendiet og du bør lese hva som står om 'guden' Stridsdrotten. Hvis det er noe du ikke forstår i kompendiet kan du ta kontakt med oss og spørre. Husk også på at rollen din har sitt opphav ett eller annet sted, og at rollen har tilbragt tid på forskjellige steder i Vestervær. Det er derfor lurt å lese de delene som omhandler stedet der rollen kommer i fra eller steder hvor rollen har tilbragt mye tid.

I kompendiet finner du også mye annet nyttig og viktig stoff, bla. om sikkerhet og spilleregler. Det som står av spilleregler og sikkerhetsregler skal overholdes! Vi som arrangører har retten til å bortvise folk på suverent grunnlag. Legg spesielt merke til at kampreglene bygger på en gjensidig tillit. Om du ved starten av liven får vite at du tåler fire harde slag, skal du ikke gi deg til å tåle mer under spillet. Andre spillere vil ha en viss idé om hvor mye du tåler og det er dermed et tillitsforhold mellom spillerne; Du teller selv dine kvalifiserte treff og når du har mottatt flere enn du tåler, faller du om.

Les og lær det som står i andre papirer du får med rollen. Dette gjelder praktisk informasjon og spesielle tilleggsskriv som gjelder din rolle. Hver enkelt spiller får en 'pakke' med papirer som er spesielt tilpasset han/hun. Det som ligger i konvolutten ligger der fordi vi mener det er ting som du som spiller bør sette deg inn i! Legg spesielt merket til tidsfrister, kartavmerkinger av spilleområdet og opplysninger om eventuelle endringer i forhold til kompendiet eller andre ting. Det du får i rollen kan inneholde 'siste liten' oppdateringer som er viktige!

OM GODT SPILL OG
HVORFOR LEVENDE ROLLESPILL ER MORSOMT

'Godt spill' er vanskelig å definere. Det enkleste er vel å si at 'godt spill' oppstår når spillere, enkeltvis eller i samarbeid, får en opplevelse som de vil huske fordi den var spennende, moro, interessant eller på annen måte givende. Et levende rollespill består på mange måter av en serie opplevelser. Hvor sterke opplevelsene virker på deg er mye avhengig av hver enkelt rolle. Vær trygg på at dersom du etter liven kan se tilbake på et par tre hendelser/opplevelser som du var med på og som du alltid vil huske, ja, da har du vært med på å lage 'godt spill'.

Det finnes noen enkle tips man kan forholde seg til. Det aller viktigste av disse er at man skal våge å slippe seg løs! Ta initiativet overfor andre spillere. Husk Mossebys 1. Lov om handling og handling: Uansett hva som skjer, så skjer det bestandig noe. Initiativet kan være alt fra å spørre en for deg ukjent rolle om han har hørt noe nytt fra hjemstedet ditt, til at du forgifter ei hel vanntønne bare for å få has på en person. Husk at dersom du opplever rollen din som i stand til å gjøre noe, så er det opp til deg som spiller å få det til å skje. Selv om vi som arrangører bringer inn forskjellige elementer 'utenfra', så er det det som skjer spillerne/rollene i mellom som avgjør hvor bra et spill har vært.

Hvorfor levende rollespill er morsomt? Vent og se, når du har vært med på Holmgang og du har levd ut rollen din til det fulleste så vil du skjønne det. Prøv å se på det som skjer på følgende måte; I tillegg til at du er skuespiller og hovedperson i eget skuespill så er du også tilskuer til skuespill. Tenk også på rollen din som noe som skal underholde deg, og ikke bare de rundt deg. Hvis du syns det passer med rollen og hvis du selv kunne tenke deg å oppleve noe så lar du rollen din gjøre det og du lar deg selv underholde av hva som skjer med rollen.

Et par ting til slutt; Det kan skje ting som virker skremmende eller på andre måter ubehagelig. Da har du både rett og plikt til å si i fra, dersom noe går over streken for deg. I kompendiet vil du se hvordan du skal gjøre det. Det er ikke ønskelig, verken for oss arrangører, for andre spillere, eller for deg selv at du får opplevelser på live som gjør deg ille til mote. For å unngå dette må du passe på å si ifra om du syns noe går for langt. Vi tror ikke dette skal bli noe problem, spesielt ikke hvis du husker på den enkle regelen at 'virkeligheten' er bare ei klokkereim unna og at det ikke finnes ekte vampyrer... e.l....

Så, nå er det opp til deg, de andre spillerne og oss arrangører. Ha en god live! Våg å kaste deg ut i det! Du risikerer ikke annet enn skinnet til en litt merkelig figur i et fantasirike som skapes og lever noen få døgn på Røstøya....

hilsen (Sleipner)

[Lukk/Close] ]