Til Morigels hovedside

MENY

Historie

E-post til Morigel
Click for menu in english
Sleipner facts

Jeg stiftet i sin tid arrangørgruppa Sleipner. Her er noen facts om Sleipner. Den første teksten er fra versjon 2 av vårt eget kompendium.


Logo: Tegnet av Hans Petter Stav
Sleipner ble dannet i slutten av Mai 1997 med det formål å arrangere liven 'Hjemkomsten' i slutten av September samme år. Utgangspunktet var utarbeidelse og detaljering av Allfirdas naborike, det 'vikingeaktige' Vestervær gjort av Håkon Mosseby i løpet av 1996 og 1997. Vi la oss på samme organisasjonsmodell som storebror Soria Moria, dvs. fire hovedarrangører som knytter til seg hjelpere på ad hoc-basis.

Målet for Sleipner er ikke å være et alternativ til Soria Moria, eller å konkurrere med dem. Tanken er i stedet å drive et utstrakt samarbeid som gagner begge grupper og livemiljøet i Trondheim som helhet. Håpet er at vi på denne måten kan få minst doblet antall liver som arrangeres i Trondheimsområdet i løpet av et år.

Når det gjelder 'style' og stemning legger vi opp til å gjenskape den samme stemning som Soria Moria har på sine arrangementer, og vi ønsker også at den store skare spillere som har spilt hos Soria Moria vil slutte opp om våre ting. Imidlertid er det klart at de 'miljømessige' forskjellene som er på Vestervær og Allfirda kan gjøre at stemningen blir annerledes men ikke dårligere.

Navnet Sleipner henspiller på to ting; Odins hest med åtte bein er et sentralt 'vikingetidssymbol', og siden Vestervær er et fantasirike med vikingesmak passet det bra. Det andre poenget med navnet er hestens åtte bein, som tilsvarer det antall bein vi har...

Vi er følgende personer (kjente aliaser i parentes); Morten Espeland (baker-Tor og gjenganger som Soria Moria-gopher), Håkon Mosseby (Greifir Sigurd og Ivar Storgård), Hans Petter Stav (Erkengren og Broder Dahl) og Espen Stenberg (Bonisagius og Ravn Storgård under 'Av jord er du kommet...'). Til sammen har vi spilt på mange liver og vi har vært med som 'assistenter' for Soria Moria diverse ganger.

Trondheim, 19.08.97., Håkon Mosseby


Gruppa besto av disse fire gjennom arrangeringen av livene Hjemkomsten og Holmgang. Etter Holmgang trakk Morten og Hans Petter seg fra gruppa, og ble erstattet av Martin Fjeldvær, Ole Ingvar Stene og Roy Willy Andersen.

Sleipner ble nedlagt under arbeidet med 'galehusliven' Stemmen i hodet. Ole Ingvar, Martin og Roy Willy har senere blitt sentrale i arrangørgruppa Skyggenes Dal.

Sleipners fire liver:
Hjemkomsten Margfrost Holmgang Allfarnatt

PS: Arrangementet "2 liver og 1 fest" figurerer i kronologien som et samarbeidsprosjekt mellom Sleipner og Hugin. Prosjektet ble gjennomført uten at jeg var involvert, og jeg kjenner dermed lite til det utover det Espen Stenberg har fortalt i kronologien.

Tilbake til toppen.

Arman